Kristály Kft.

INNOVÁCIÓ / FEJLESZTÉS / PÁLYÁZAT

WBGC-2021/3 - "A nyugat-balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységeinek finanszírozására"


Kedvezményezett neve: " KRISTÁLY " Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Zenta település vízellátás fejlesztése, beruházást előkészítő megvalósíthatósági tanulmány készítése, költség-haszon elemzéssel, figyelemmel a klímaadaptációs lehetőségekre és a vízbázis felméréséből adódó adatokra

Szerződött támogatás összege: 34 848 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 60,00%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.

Projekt azonosító száma: WBGC-2021.3-2021-00011

Támogató szervezet: Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.

Projektmenedzser: Tamás Tünde

Projekt tartalmának bemutatása: Zenta település Szerbiában, a Vajdaság Észak-bánsági körzetében egy 20.000 fős város a Tisza jobb partján. Lakosságának 80%-a magyar, tehát magyar település. A településen van közüzemi vízellátás, a mélyfúrású kutak vizei közvetlenül, illetve fertőtlenítést követően kerülnek a jelenlegi vízelosztó hálózatba. A vízminőség bizonyos paraméterek vonatkozásában kifogásolt IVÓVÍZ, azaz nem felel meg a szabályozási követelményeknek, amelyek összhangban vannak az Uniós irányelvekkel, továbbá a szennyezés (kémia, biológiai egyaránt) révén reális közegészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára. Jelenleg vízkezelési technológia a településen nincs, a vízminőségi adottságok révén azonban komplex vízkezelő rendszer létesítése nélkül nem érhető el a vízminőség-menedzsmenti alapelvekkel összhangban a jogszabályi követelményeknek megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása. 

Zenta község vezetésének stratégiai céljai között szerepel a települési infrastruktúra fejlesztése, a településen szolgáltatott ivóvíz megfelelő minőségű legyen a lakosság számára éppúgy, ahogyan az egyes ipari (pl. élelmiszeripar) szereplők részére is, illetve a stratégiai célok között szerepel a SWOT elemzésben veszélyként értékelt éghajlatváltozási hatások kezelése. 

Folyamatosan jelen vagyunk a településen, melynek eredménye, hogy Zenta település polgármestere együttműködési szándékát fejezte ki, hogy a vízminőségi fejlesztéseket Kristály Kft-vel együttműködve, irányításunkkal kívánja megoldani, a cég mérnöki szakértelmére és témabeli jártasságára alapozva. Ugyanakkor a település vízellátásáért felelős kommunális vállalattal is hatékony partneri kapcsolatot tudtunk kialakítani. 

Pályázatunk célja egyrészt a vízminőségi adatok monitoringja, adatgyűjtés és elemzés a vízbázistól a fogyasztói csapig, majd a helyi egyedi adatokra, illetve a projektbeli trendelemzés és vízminőségtérkép információkra alapozva a beruházását előkészítő komplex megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése.

Zenta város és Kristály Kft. szakmai alapokon nyugvó bizalmi kapcsolatot épített fel, és a víztisztítás kérdéskörét a település és kommunális vállalat vezetése Kristály Kft-vel közösen kívánják megoldani. A projekt megvalósítása tulajdonképpen megalapozza a szerbiai víziközmű fejlesztésekben Kristály Kft. részvételét. Célja, hogy összhangban a magyar külgazdasági és vízdiplomáciai törekvésekkel, az eddig megszerezett vízipari jártasságunkat exportáljuk nemzetközi, kiemelten a szerbiai piacon, mely dinamikus fejlődés előtt áll a vízipari fejlesztések területén. Ha jelen vagyunk, eredményekkel igazoljuk a felkészültségünket, akkor évtizedeken át exportálhatjuk a magyar mérnöki tudást, teljesítményt és lehetőség szerinti kivitelezői, üzemeltetői tapasztalatainkat. Szerbia már az elmúlt években is számos európai és nemzetközi támogatásban részesült, de egyrészt a klímakockázati tényezők növekedésével, másrészt az EU csatlakozási folyamatokkal ezen források megnövekednek, mely növeli az ivóvíz és szennyvíz infrastruktúrára jutó forrásokat. A magyar cégeknek ez óriási lehetőség, hiszen a saját tapasztalatainkat tudjuk kamatoztatni ezen folyamatokban. Ha most időben jelenünk meg, mint szakmai szereplő, az évtizedekre beágyazhatja a magyar mérnöki vállalkozásokat a szerbiai fejlesztésekbe. 

Zenta vízminőség-fejlesztése egy nagyszabású projekt, amely várhatóan néhány éven belül megvalósul. A források rendelkezésre állása esetén Zentán tervezzük részvételünket a projekthez kapcsolódó tervezésben és kivitelezésében, különösen a technológiai beüzemelésben, továbbá tervezzük több szerbiai településen is kamatoztatni mérnöki tudásunkat, tapasztalatainkat és jártasságunkat, hozzájárulva ezzel az éghajlatváltozási hatások csökkentéséhez, összhangban a Párizsi Megállapodással, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokkal, vízminőségmenedzsmenti alapelvekkel.

A projekt a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg.